درباره ما

کلینیک روانمهر در سال ۱۳۹۶ در تهران توسط دکتر زاهد عبداللهی با مجوز سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ی کشور تأسیس شد. هدف اصلی کلینیک ارائه ی خدمات تخصصی در حوزه ی روانشناسی و روان درمانی به عموم مردم بود. رویکرد اصلی درمان در کلینیک روانمهر روانکاوی است.

درمانگران کلینیک روانمهر