خدمات

افسردگی یکی از حالت های خلقی است که به صورت کامل بر رو زندگی، افکار، احساسات و خوشحالی شخص اثر بگذارد. همچنین این حالت باعث این می شود که فرد بیمار اشتیاق خود را به چیزهایی که در گذشته به آن ها علاقه داشت از دست بدهد.

درمان اختلالات خلقی

اختلالات خلقی(mood disorder) از جمله اختلالات و حالت های رفتاری است که در مرحله اول بر روی حالت های عاطفی افراد تاثیر می گذارد. افسردگی و اختلالات دو قطبی از شایع ترین اختلالات خلقی در افراد هستند.

احساساتی مانند دلشوره یا هراس و نگرانی در مواقعی به فرد دست می دهد و حتی ممکن است که دلیل و منبع خاصی نداشته باشد. کمی اضطراب برای همه ی افراد طبیعی است اما در مواردی که این موضوع مزمن و شدید شود، فرد را با مشکل مواجه می کند.

اختلالات خلقی، پریشانی ها و مشکلاتی که در طول زندگی به وجود می آیند، ممکن است که برای فرد سخت باشد و نتواند به تنهایی با آن ها کنار آید. در این مواقع است که درمان فردی به کمک شخص می آید.

شکستن عهد بسته شده میان دو نفر آن هم با خیانت بسیار دردناک است. زمانی که شما تمام خود را برای فردی می گذارید اما او این موضوع را نادیده می گیرد و به سراغ شخص دیگری می رود.

زوج درمانی یکی از روش های نوینی است که در آن یک متخصص باتجربه و دو طرف رابطه به گفتگو می پردازند و سعی می کنند تا از این طریق، همدیگر را بهتر بشناسند، به کالبد شکافی مشکلاتشان بپردازند و آن ها را حل کنند.