دپارتمان ها

دپارتمان های کلینیک روانمهر

دپارتمان تشخیص و روانسنجی

اولین گام در مسیر درمان حرفه ای، یک تشخیص دقیق و علمی است. بدین منظور در کلینیک روانمهر اولین گام مراجع، یک بررسی تشخیصی دقیق با بهره گیری از آزمونهای تشخیصی و نظر تخصصی مصاحبه گر میباشد. سپس با توجه به نتیجه سنجشی روانشناختی فرد و نظر تشخیصی مصاحبه گر، فرد بنابر حوزه ی مشکل و یا اختلال، به درمانگر مناسب ارجاع داده می‌شود.

دپارتمان درمان فردی

در این بخش بنابر تشخیص مشکل مراجع، به متخصص مناسب ارجاع داده می شود. متخصص های فردی عبارتند از؛ مشاور: هنگامی که فرد در حوزهای از زندگی اش به مشاوره‌ی تخصصی نیاز دارد، از قبیل، ازدواج، تحصیلی، شغلی و… . روانکاو: هنگامی که فرد بنابر تشخیص و نتیجه‌ی آزمون روانسنجی اش برای حل و فصل یک آسیب روانشناختی (آسیب در حوزه ی روابط بین فردی، اضطراب، اختلالهای خلقی، وسواس و…) به روان درمانی نیاز دارد.

دپارتمان زوج درمانی و خانواده

افرادی که مشکلشان در حوزه ی خانواده و مسائل زوج می باشد به متخصص زوج درمانی ارجاع داده می شوند تا کمک های تخصصی برای حل و فصل مسائل زندگی زناشوییشان را دریافت کنند. گاهی زوجها به صورت موازی با جلسه های زوج درمانی، به درمان های فردی نیز نیاز دارند، که در این صورت به درمانگر فردی نیز ارجاع داده می شوند. همچنین برخی مشکلات می تواند کل سیستم خانواده را تحت الشعاع قرار دهد، از این رو در کلینیک روانمهر جلسات روان درمانی به صورت خانوادگی نیز در نظر گرفته شده است.

دپارتمان گروه درمانی

کلینیک روانمهر با هدف کمک همه جانبه به مراجعه کنندگان، گروه درمانی‌هایی با عنوان های مشخص را طراحی و اجرا میکند. گروه درمانی شیوه ای از درمان است که توسط یک متخصص روانشناسی که برای اجرای درمان به شکل گروهی آموزش دیده، اجرا می شود. گروه درمانی ها یک عنوان مشخص دارند و با ۸ الی ۱۰ عضو تشکیل میشود. از افراد برای شرکت در گروه، ابتدا یک مصاحبه ی تشخیصی به عمل می آید تا تمامی اعضا از نظر مشکل مطرح شده در گروه مشترک باشند و همچنین از نظر روانشناختی و سطح مشکل، آمادگی شرکت در گروه درمانی را داشته باشند. پژوهش های علم روانشناسی و رواندرمانی حاکی از آن است که اثر گروه (در برخی موضوعات مشخص روانشناختی) فرایند درمان را تسهیل و تسریع می سازد.

دپارتمان آموزش

کلینیک روانمهر بخشی از فعالیت حرفه‌ای خود را به آموزش دانش صحیح روانشناسی ویژه ی عموم و روانشناسان اختصاص داده است. آگاهی صحیح دروازه ی خودشناسی است. برنامه‌هایی در قالب کارگاه های آموزشی، دوره های کتاب خوانی و تحلیل محتوا، دوره های تحلیل روانکاوی فیلم و… .

دپارتمان بارداری، زایمان و نوزادی

زوجهایی که در حال تصمیم گیری برای فرزندآوری هستند (فرزند اول یا بعدی) گاهی به آمادگیها روانشناختی ای قبل از بارداری نیاز دارند که همراهی یک متخصص میتواند یاریشان دهد تا با یک ذهن شفاف و منسجم این مسیر جدید را آغاز کنند. همچنین پس از زایمان، تغییراتی بر زندگی زوجها حاکم میشود که سازگاری های جدیدی را می‌طلبد در نتیجه کمک تخصصی افراد را برای این تغییر بزرگ آماده می‌سازد. از سوی دیگر نوزاد تازه متولد شده در کنار ویژگی های ژنتیکی، یک خلق و خوی روانشناختی نیز دارد که کنار آمدن با نوزاد را میتواند به یک چالش برای والدین تبدیل کند، بنابراین آشنایی کافی با خلق و خوی نوزاد و راههای فیزیکی (مثل ماساژهای ویژه نوزادان) و رفتاری، میتواند تسهیل گر مسیر ارتباط والدین با نوزاد باشد.

دپارتمان کودک

در کلینیک روانمهر یک فضای اختصاصی برای مشاوره با کودک در نظر گرفته شده است. فضایی که مشاور کودک با تکنیک های مخصوص به کار با کودکان به آنها کمک میکند تا بر مشکلاتشان فائق آیند. بازی درمانی، تحلیل نقاشی کودک و … شیوه هایی هستند که با کمک آنها مشکل کودک تشخیص داده شده و درمان میشود و به صورت موازی دوره های آموزشی و جلسات فردی برای والدین نیز در نظر گرفته شده است.

دپارتمان نوجوانی

دوره ی نوجوانی یک از بحرانی ترین مراحل رشد انسان است. فرد تقریبا در تمامی جنبه‌های زندگی با چالش مواجه است، جسمی، جنسی، عاطفی، اجتماعی و در کل هویت. کلینیک روانمهر برنامه های مدونی برای سازگاری با این دوره از زندگی برای نوجوان و خانواده اش در نظر گرفته‌ است. جلسه‌های فردی، گروه درمانی افزایش مهارتهای روابط اجتماعی و عاطفی (ویژه همسالان)، گروه درمانی ویژه نوجوان و والدین (به منظور بهبود کیفیت روابط خانوادگی در کنار تغییرات نوجوان)، گروه درمانی (ویژه افزایش دانش صحیح جنسی و مسیر سالم استقلال)، مشاوره های تحصیلی و موفقیت.

دپارتمان هنردرمانی

یکی از درمان های مکملی که کلینیک روانمهر به صورت تخصصی به آن می‌پردازد، هنردرمانی است. هنردرمانی، شیوهای مکمل برای خودشناسی و مواجهه با خود است. در این شیوه با تکنیک های مختلف به افراد کمک می‌شود تا بتوانند با بخشهای درونی و ناهشیار خود ارتباط برقرار کنند و راهی برای بیان احساس های سرکوب شده بیابند و به کمک هنردرمانگر این مسیر را به صورت تخصصی طی کنند. هنردرمانگر، روانشناسی است که آموزش دیده تا در رویکرد درمانی خود از شیوه های هنری بهره گیرد. از قبیل؛ نقاشی، تئاتر، موسیقی و … . افراد در کنار درمانهای فردی خود می‌توانند از تکنیک های هنردرمانی جهت تسهیل فرایند درمانشان بهره بگیرند.